Udgivelser

Danmarks  Egnsarkiver  Udgivelser

 

INTERVIEWTEKNIK FOR EGNSARKIVER
Guide der fortæller, hvordan man laver lokalhistoriske interviews til
brug på Danmarks egnsarkiver. Hæftet forklarer bl.a., hvordan et interview
udformes, og hvordan man kan optage og benytte interviews
til formidling af lokalhistorie på egnsarkiver.
Forfatter: Jan Baltzersen
Sidetal: 22
Format: A-5
Udg.: 2008
Pris: 75 kr. + porto


Skriv en bog – Publicer en bog
Kortfattet praktisk anvisning til udgivelse af egnshistoriske bøger eller
andre publikationer.
I hæftet beskrives bl.a. skriveteknik og forskellige fagudtryk som bogformat,
skrifttyper og -størrelser, afsnitsformater og behandling af
fotos med mere.
Forfatter: Jan Baltzersen og Freddy Dichmann
Sidetal: 12
Format: A-4
Udg.: 2009
Pris: 75 kr. + porto


Gratis og billig markedsføring for egnsarkiver
Idékatalog i markedsføring for egnsarkiver.
Der er gode råd til pressemeddelelser, plakater og opslag samt ideer
til indhold på hjemmesider. For egnsarkiver er det vigtigt at finde billige
og gratis eller så godt som gratis muligheder for markedsføring.
Forfatter: Jan Baltzersen
Sidetal: 12
Format: A-4
Udg.: 2011
Pris: 75 kr. + porto


Fondsansøgninger og sponsorer til egnsarkiver
Hæftets formål er at hjælpe Danmarks Egnsarkivers medlemmer med
muligheden for at få fonds- og sponsorstøtte til deres aktiviteter. Der
fortælles om, hvordan relevante fonde findes, og hvordan en fondsansøgning
skrives. Desuden gives gode råd angående sponsorater.
Forfatter: Jan Baltzersen
Sidetal: 12
Format: A-4
Udg.: 2014
Pris: 75 kr. + porto