Nyttige links

Statens Arkiver: Link

Det danske udvandrerarkiv: Link
– Her kan man søge efter slægtninge, der er udvandret.


Andre kulturhistoriske institutioner m.v.

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Link
– Indeholder databaser over arkæologiske fund, monumenter osv.


Databaser på nettet

Arkivalier Online: Link
– Viser indscannede kirkebøger og folketællinger.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase: Link
– Privatarkiver fra personer, virksomheder, foreninger og institutioner.

Dansk Arkivalieinformationssystem: Link
– Database over arkivalier på Statens Arkiver.

Dansk Demografisk Database fra Statens Arkiver: Link
– Søgning af personnavne i folketællinger og arkiver over udvandrere og indvandrere. Desuden oversigt over Dannebrogsmænd.

Fund og fortidsminder: Link
– Fund og fortidsminder. Indeholder arkæologiske fund fra hele landet.


Andre historiske links

Nyhedstjeneste fra Dansk Historisk Fællesråd: Link
– Nyhedstjeneste fra Dansk Historisk Fællesråd, der udsender ugentligt nyhedsbrev som mail med nyt fra den kulturhistoriske verden.