Formål

Danmarks Egnsarkivers formål er at:

Danmarks Egnsarkiver skal søge at nå sit mål ved blandt andet at: