Bliv medlem

Ordinære medlemmer:
Som ordinært medlem kan optages selvstændige egnsarkiver og lokalhistoriske samlinger, som drives ved frivillig virksomhed, og som er offentligt tilgængelige.
Kun ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingent pr. år: 400 kr.

Ekstraordinære medlemmer:
Som ekstraordinære medlemmer kan optages andre arkiver, institutioner og samlinger, der indsamler og formidler materiale af historisk interesse, men som ikke opfylder kravene til ordinært medlemskab.

Kontingent pr. år: 400 kr.

Støttemedlemmer:
Som støttemedlemmer kan optages enkeltpersoner, som ønsker at støtte det gode formål.

Kontingent pr. år: 100 kr.

Ansøgning om medlemskab sendes til:
Danmarks Egnsarkiver
Højdevangen 16
Brobyværk
5672 Broby
eller til
danmarksegnsarkiver@gmail.com

Ved ansøgning om medlemskab af Danmarks Egnsarkiver medsendes arkivets/foreningens vedtægter