Bestyrelsen

Formand: Margit Larsen
Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv
m.larsen@tdcadsl.dk
Tlf. 62 63 21 10 / 30 35 28 20

Kasserer: Gurli Fredskov Pedersen
Kærum Sønderby Lokalhist. Arkiv
Gurli25@privat.dk
mobil: 30 70 07 44

Næstformand: Henning Mathiesen
Lellinge Lokalarkiv
henning@mathiesenweb.dk
Tlf. 56 66 00 77

Sekretær: Sally Møller Hansen
Askø Ø-museum
sallymhansen@outlook.com
Tlf. 28 19 82 09

Bestyrelsesmedlem: Kurt Stegger
Lokalh. Forening for Gislum-Vognsild Sogne
stegger@ekstegger.dk 
Tlf. 98 58 52 75 / 24 21 40 75

Suppleant Lars Sølgaard
Øster Hurup Lokalhistoriske Forening
soel@outlook.dk
Tlf. 98 58 84 69 eller mobil: 29 90 64 89

Suppleant: Erik Rohde
Lokalhistorisk Arkiv for Frøstrup og omegn
erik.rohde@altiboxmail.dk
Tlf. 97 99 18 44