Forside

jclarsen, · Kategorier: Nyheder

Danmarks Egnsarkiver er stiftet lørdag den 2. juni 2007 i Lime i Østjylland.

Danmarks Egnsarkiver er en sammenslutning af foreningsdrevne egnsarkiver og lokalhistoriske samlinger, der drives på frivillig basis, og hvor arbejdsområdet er indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalområdets historie.

Danmarks Egnsarkiver skal varetage og fremme egnsarkivernes interesser overfor politiske beslutningstagere og offentlige myndigheder, samt synliggøre og udvikle det folkelige engagement i egnsarkiverne, tilbyde kurser, IT-registreringsprogrammer og meget mere.

Kontaktoplysninger:
Postadresse: Højdevangen 16, Brobyværk, 5672 Broby
Telefon: 62 63 21 10
E. mail: danmarksegnsarkiver@gmail.com
Hjemmeside: www.danmarksegnsarkiver.dk
CVR: 30462505
Bankkonto: 9240 4569795694

Kulturminister Brian Mikkelsens lykønskning med Danmarks Egnsarkivers oprettelse

jclarsen, · Kategorier: Nyheder

“Jeg vil først og fremmest sige, at jeg i høj grad værdsætter alt det frivillige og ulønnede arbejde, som foregår på store dele af det kulturelle område – og ikke mindst på det lokalhistoriske område. Det er et arbejde, der har stor værdi for det danske samfund og for bevaringen af den danske kulturarv på det mere lokale niveau. Jeg påskønner derfor, at I vil styrke denne indsats ved at stifte en landsorganisation som Danmarks Egnsarkiver. Jeg ønsker jer al mulig held og lykke med jeres nye organisation og det videre arbejde”.

Læs hele pressemeddelelsen her